StoPur EZ 505

Polyuretanbasert selvnivellerende slitesjikt for testede overflatebeskyttelsessystemer for parkeringshus

Bruksområde

  • innvendig og væreksponert
  • hwO (hovedsakelig virksomt overflatesjikt) i testede overflatebeskyttelsessystemer for parkeringshus StoCretec OS 11 a.3 og StoCretec OS 11 b.3

Egenskaper

  • dynamisk rissoverbyggende
  • kan fylles med kvartssand på arbeidsplassen
  • en- og tosjikts oppbygging

Notater

  • produktet oppfyller EN 1504-2
  • produktet oppfyller EN 13813
  • fuktsensitiv under herding

Farge

grå
ingen krav på fargelikhet

 

Påføring

komponent A, komponent B, påfør med rake, avluftes

 

32064_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B påfør med rake avluftes

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet