Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Top Finish

Organisk porøst sluttbelegg for StoSilent Akustikksystemer

Bruksområde

  • innvendig
  • som sluttbelegg for akustikksystemene StoSilent Direct, StoSilent Distance og StoSilent Modular 400

Egenskaper

  • porøs
  • meget finkornet

Notater

porøsitet oppstår med spesiell påføringsteknikk

 

Utseende

matt slett overflate

 

Farge

hvit (ca. RAL 9016)
begrenset brytbar iht. StoColor System, hvit (ca. RAL 9016)

 

Påføring

manuell

 

30737_DE_de.jpg
manuell hvit (ca. RAL 9016)

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet