Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Top Basic

Organisk porøst grunnbelegg for StoSilent Akustikksystemer

Bruksområde

  • innvendig
  • som grunnbelegg for akustikksystemene StoSilent Direct, StoSilent Distance og StoSilent Modular 400
  • også anvendbar som sluttbelegg ved påføring i 2 sjikt
  • i systemet StoSilent Direct, fugefritt belagt og med lavere optiske kvalitetskrav, påført med 6 mm tannsparkel, også anvendbar i ett sjikt

Egenskaper

  • porøs
  • finkornet

Notater

porøsitet oppstår med spesiell påføringsteknikk

 

Utseende

matt slett overflate

 

Farge

hvit (ca. RAL 9001)
begrenset brytbar iht. StoColor System, hvit (ca. RAL 9001)

 

Påføring

manuell, maskinell, sprøyting med traktsprøyte

 

30742_DE_de.jpg
manuell maskinell sprøyting med traktsprøyte hvit (ca. RAL 9001)

Godkjenninger

22104

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet