Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox WB 50

Epoksysparkel, vannholdig, sjikttykkelse 0–4 mm

Bruksområde

 • som skrape- og utjevningssparkling på store flater for beskyttelse og rehabilitering av betongelementer
 • som partiell reprofilering 4–10 mm etter tilsetning av ca. 1 vekt% StoDivers ST
 • som partiell reprofilering 10–20 mm etter tilsetning av ca. 1,25 vekt% StoDivers ST og ca. 25 vekt% StoQuarz 0,3–0,8 mm
 • på inn- og utvendige vegger

Egenskaper

 • epoksyharpiksbundet sparkel (PC)
 • meget høy mekanisk motstandskraft
 • meget god vedheft på betongunderlag
 • høy stabilitet
 • meget god poretetting
 • meget lett å påføre
 • hurtig herding selv ved lave temperaturer ≥ +10 °C
 • vannholdig
 • belegg iht. EN 1504-2

Farge

hvit

 

Påføring

komponent A, komponent B, påfør med sparkel, airless-sprøyte

 

31950_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B påfør med sparkel airless-sprøyte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet