StoPox BB OS

Epoksybelegg, industri, lavemitterende

Bruksområde

 • innvendig
 • på gulvflater
 • som farget standardbelegg for industrigulv, f.eks. bilindustrien
 • som farget dekkforsegling i StoCretec overflatebeskyttelsessystem OS 8

Egenskaper

 • middels mekanisk og kjemisk belastbar
 • for kortvarig rengjøring +80 °C, permanent våt maks. +40 °C
 • meget gode utflytings- og avluftingsegenskaper
 • uten lakkskadelige additiv

Notater

 • produktet oppfyller EN 1504-2
 • produktet oppfyller EN 13813
 • diverse typegodkjenninger
 • Ved frekvente temperatur- og kjemikaliebelastninger kan ikke optiske endringer utelukkes.

Utseende

helblank

 

Farge

RAL-fargevifte
stort fargeutvalg, RAL-fargevifte

 

Påføring

komponent A, komponent B, rull, påfør med rake, avluftes

 

31767_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rull påfør med rake avluftes RAL-fargevifte

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet