Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox SK 41

Epoksylim

Bruksområde

  • for liming av karbonfiberkompositter på betongkonstruksjoner
  • for liming av stålforsterkninger på betong
  • for liming av betongelementer

Egenskaper

  • meget god vedheft til underlaget og det limte materialet
  • høy trykkfasthet
  • høy strekkfasthet
  • meget høy klebekraft
  • høy stabilitet
  • løsemiddelfri

Notater

produktet oppfyller EN 1504-4

 

Påføring

komponent A, komponent B, påfør med sparkel

 

31901_4_DE_de.jpg
komponent A komponent B påfør med sparkel

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance