StoPox HVP O

Epoksygrunning, oljeblokkerende

Bruksområde

  • innvendig og væreksponert
  • på gulvflater
  • fuktige, rengjorte sementbundne underlag
  • som grunning av oljekontaminerte underlag etter tidligere rengjøring
  • sandavstrødd under epoksy- og polyuretanbelegg

Egenskaper

  • meget god vedheft til underlaget
  • høy kapillæraktivitet
  • høy sperreeffekt mot kapillærstigende oljeforurensning

Notater

  • produktet oppfyller EN 1504-2
  • produktet oppfyller EN 13813

Utseende

melkaktig grumsete

 

Påføring

komponent A, komponent B, påfør med rake

 

31839_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B påfør med rake

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance