Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox 452 EP

Epoksygrunning for fuktige underlag

Bruksområde

  • innvendig og væreksponert
  • på gulvflater
  • kapillær- og poretetting av sementbundne underlag
  • som grunning på fuktige sementbundne underlag
  • som grunning for ikke-mineralske underlag som rustfrie stålflenser og bærekraftige, eldre epoksyharpiksbelegg
  • som grunning på balkonger

Egenskaper

  • meget god vedheft på mineralske underlag og rustfritt stål
  • inneholder avluftingsadditiv

Notater

  • produktet oppfyller EN 1504-2
  • produktet oppfyller EN 13813

Utseende

transparent

 

Påføring

komponent A, komponent B, rull, påfør med rake

 

31765_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B rull påfør med rake

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet