Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoJet PIH NV

Polyuretanbasert injeksjonsharpiks, lavviskøs

Bruksområde

  • for slangeinjeksjon
  • for lukking, tetting og elastisk fylling av sprekker i betong
  • sprekkbredde: ≥ 0,1 mm
  • sprekkens fukttilstand iht. EN 1504-5: tørr, fuktig eller våt
  • egnet for vannførende sprekker iht. EN 1504-5 i kombinasjon med StoJet PU VH 200

Egenskaper

  • lang bearbeidingstid
  • lav viskositet
  • dyp inntrengning i sprekken
  • høy elastisitet
  • alternativ akselerering av herdingen med tilsats av StoDivers EBQ

Påføring

komponent A, komponent B

 

32189_3_DE_de.jpg
komponent A komponent B

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance