Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Fugemasse WF

Akrylfugemasse

Bruksområde

  • ut- og innvendig
  • for klebing av innvendige profiler
  • for tetting av fuger med ingen eller meget små bevegelser
  • ikke egnet for fuger med moderate og store bevegelser (f.eks. vindustilslutningsfuger, dilatasjonsfuger)

Egenskaper

  • plastoelastisk
  • inneholder ingen myknere som kan frigjøres fra produktet

Notater

produktet er ikke bestandig mot konstant vanneksponering og bør ved utvendig bruk beskyttes med maling

 

Format/Størrelse

310 ml patron

 

Farge

hvit

 

Påføring

påføres med patron

 

30237_DE_de.jpg
påføres med patron

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad
Declaration of Performance