StoCell LD

Mineralsk fyllmasse for vindussmyg

Bruksområde

  • ut- og innvendig
  • for sparkling av fuger ≥2 mm og avskallinger
  • fyllmasse for vindussmyg, varmeledningsevne 0,07 W/(m*K)

Egenskaper

  • høy fyllevne
  • optimal vedheft mot fugekantene
  • meget god stabilitet opp til 6 cm smygdybde
  • også egnet for reparasjon av skadesteder

Farge

lysegrå

 

Påføring

manuell

 

31128_DE_de.jpg
manuell

Nedlastninger

Teknisk datablad
Sikkerhetsdatablad