Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Karbonfiberforsterkning

SToFRP Sheet Vis bilde i full størrelse

Eksempel på forsterkning av vegg med StoFRP Plate og Bar StoFRP

Forsterkning av vegger

En vegg fungerer iblant som en rektangulær søyle, i andre tilfeller som en høy bjelke eller plate. Dette avhenger oftest av hvilke påkjenninger veggen utsettes for.

Vegger kan forsterkes mot bøying så vel som tverrkraft, samt i forbindelse med hulltaking. Graden av belastning og type vegg avgjør forsterkningsbehovet.

Forsterkningssystem for vegger

Nedenfor vises en av våre standardløsninger. For råd om spesifike prosjekt kontakt våre selgere.

For mer informasjon: