Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Karbonfiberforsterkning

StoFRP Sheet Vis bilde i full størrelse

Eksempel på forsterkning av søyle med StoFRP Sheet

Forsterkning av søyler

Søyler belastes av en normalkraft med eller uten bøymoment. Søyler kan utformes på mange måter, men vanligst er sirkulære eller rektangulære.

Tradisjonelt forsterkes betongsøyler med et nytt armeringslag og påstøping av betong. Alternativt kan stål anvendes for å øke bæreevnen. Men for å øke en søyles bæreevne kan også karbonfiber legges rundt.

Med karbonfiber blir sjiktet betydelig tynnere og gjør påføringen betydelig enklere. Flaten søylene står på kan også utnyttes mer effektivt da de krever mindre plass, noe som er viktig i f.eks. parkeringshus.

Forsterkningssystem for søyler

Nedenfor vises en av våre standardløsninger. For råd om spesifike prosjekt kontakt våre selgere.

For mer informasjon:

Eksempel: Sammenligning karbonfiberduk

Stålplate eller betongpåstøping
Ved forsterkning av en søyle kreves det et betydelig tjukkere lag med stål enn om karbonfiber benyttes. Eksempelvis 5–10 mm stål kan erstattes med 2–4 mm karbonfiber. Det samme gjelder for tradisjonell påstøping med betong som armeres. Her kreves en tykkelse på (minst) 70–100 mm for å oppnå en effektiv forsterkning.