Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Karbonfiberforsterkning

StoFRP Plate Vis bilde i full størrelse

Eksempel på forsterkning med StoFRP Plate og StoFRP Bar ved hulltaking

Forsterkning ved hulltaking

Kjerneboring for gjennomføringer av ulike typer av ledninger og rør er den vanligste formen for hulltaking. Hulltaking skjer også ved eksempelvis tillaging av et hull for en dør eller en ventilasjonssjakt.

Ved mindre hulltaking (opp til 100 mm) trenger en normalt ikke å forsterke, men ved større gjennomføringer eller åpninger kan det behøves. For dette er karbonfiber-teknikken meget attraktiv. Forsterkningen utføres rundt kantene på åpningen. For bjelkelag og vegger plasserer en vanligvis også karbonfiber i hjørnene for å motvirke åpning av sprekker.

Forsterkningssystem for hulltaking

Nedenfor vises en av våre standardløsninger. For råd om spesifike prosjekt kontakt våre selgere.

For mer informasjon: