Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Karbonfiberforsterkning

Sto FRP Plate Vis bilde i full størrelse

Eksempel på forsterkning av plate med StoFRP Grid

Forsterkning av dekker

Dekker er plane eller svakt krummede bæreverk med eller uten åpninger. De kan være fritt opplagte, kontinuerlige og/eller fast innspente.

Dekker i form av bjelkelag utsettes vanligvis for bøyemoment. Forsterkning er vanlig ved økende belastning og ved hulltaking. Oftest er tverrkraftkapasiteten tilstrekkelig. Karbonfiberkomposittet limes vanligvis på i to retninger.

Forsterkningssystem for dekker

Nedenfor vises en av våre standardløsninger. For råd om spesifike prosjekt kontakt våre selgere.

For mer informasjon: