Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Karbonfiberforsterkning

StoFRP Plate Vis bilde i full størrelse

Eksempel på forsterkning av bærebjelke med StoFRP Plate

Styrking av bjelker

Bjelker utgjør en vanlig byggningsdel for konstruksjoner og er normalt utformet som en T-seksjon, men andre geometriske utforminger kan forekomme.

Bjelker kan utsettes for ulike typer av påkjenninger. I de tilfeller en bjelke trenger forsterkning er dette vanligvis for å øke bøyemoment og tverrkraft. Dette oppnås enkelt gjennom at kompositmaterialet limes mot den delen av konstruksjonen som utsettes forstrekkspenninger.

Ved dimensjonering skal det tas hensyn til at både det dimensjonerte momentet opptas og at forankringslende og avrivningsspenninger tilpasses aktuell belastning. Forankring er spesielt viktig i forbindelse med forsterkning mot tverrkraft.

Forsterkningssystem for bjelker

Nedenfor vises noen av våre standardløsninger. For råd om spesifike prosjekt kontakt våre selgere.

For mer informasjon: