StoColor Photosan

Belegg som aktivt bryter ned nitrogenoksider og ozon

Ren luft er viktig for livet og luftforurensning påvirker menneskers livskvalitet og helse. Det fotokatalytiske belegget StoColor Photosan er det første produktet på markedet som aktivt bryter ned skadelige nitrogenoksider og ozon.


Effekten av StoColor Photosan har blitt testet og verifisert av Karlsruher Landesmuseum für Umwelt und Mess Kid Nature Conservation, Baden-Württemberg (LUBW) og alle tester viser at produktet effektivt bryter ned nitrogenoksider og ozon.

StoColor Photosan

Beskyttelsen som på en fantastisk måte reduserer NOx og andre skadelige stoffer i atmosfæren.

Videoklipp | 1:06