QS- og FT-teknologi

FT-teknologi

Produkter som herder og tørker raskt – for mineralske systemer

I motsetning til andre pussmørtler herder våre FT-produkter raskt selv ved høy luftfuktighet og temperaturer ned till +1 °C, grunnet det unike bindemidlet. Vanligvis kan grunnpussen overbearbeides allerede etter 48 timer og sluttpussen etter 24 timer.

Våre produkter basert på Fast Technology er beregnet for mineralske systemer, og kan dermed anvendes i samtlige StoTherm-systemer samt StoNordic. Optimal anvendelse er ved temperaturer mellom +1 °C og +15 °C, men anvendelse opp til +20 °C er mulig.

Fordeler:

  • Enklere å planlegge arbeidet
  • Rask overbearbeiding er mulig, takket være meget korte herde- og tørketider
  • Tidlig filmdannende og fuktsikker
  • Kan anvendes fra +1 °C og uavhengig av luftfuktighet
  • Produktene kan overbearbeides allerede etter 24–48 timer avhengig av temperatur og materialtykkelse
  • Høy vannbinding grunnet ny bindemiddelteknologi

Produkter:

FastTrack Technology

FT-teknologi

Innovasjon fra Sto.
For mineralske systemer.

Informasjonsmateriell