Rampe

Ramp

Høy trafikktetthet og punktbelastning

Ramper i parkeringshus er utsatt for stor slitasje på grunn av høy trafikktetthet og høyere punktbelastning. Her må systemet i første rekke være mekanisk slitesterkt og rissoverbyggende egenskaper kan være nødvendig.

Metoder for rampe

For mer informasjon:

Grunning og overflatebehandling

For riktig valg, se tabell