Mellomdekket

Mellandäck

Med krav til god elastisitet

Mellomnivået i parkeringshuset er ofte tørt, men kan ha strukturelle bevegelser f.eks på grunn av lange spenn. Her er det en fordel å bruke et gulvsystem hvor polyuretan inngår på grunn av høy elastisitet og god overdekning av sprekker.

Metoder for mellomdekket

For mer informasjon:

Grunning og overflatebehandling

For riktig valg, se tabell