Gulv

Gulvbelegg som oppfyller alle krav

I industri-og lagerbygg, kontor / detaljhandel og parkeringshus, er det viktig at gulvbelegg er tilpasset belastningen gulvet må tåle.

Våre selgere og tekniske rådgivere kan bistå med gode tekniske løsninger til alle objekter, deriblant alternativer som inneholder høy kostnadseffiktivitet og lav miljøbelastning som mulig. Vi kan bistå i ulike beregninge, gi råd om vedlikeholdsprogram og anbefale hensiktsmessige vedlikeholdssykluser.

Gjennom kurs og seminarer, viderefører vi den kompetansen som finnes i selskapet om gulvbelegg. Vår designavdeling StoDesign kan komme med forslag om hvordan ulike rom eller hele lokaler bør være fargesatt for å skape et innemiljø som oppfattes positivt av både ansatte og kunder og besøkende.

For mer informasjon:

Sementbasert gulv

Sementbaserte gulv

Vi har flere typer avrettingsmasser, fra selvnivellerende for bad til frostbestandige for p-hus.