Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoTherm Vario

Isolert fasadesystem med mineralsk grunnpuss for mangfoldige overflater

StoTherm Vario
 • 1. Klebemørtel
  Sto Byggklister

  Mineralsk klebemørtel

  StoLevell FT

  Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 2. Isolasjon
  Sto Fasadeplate EPS 100 031

  Isolasjonsplate med grafitt av EPS iht. EN 13163

  Sto Fasadeplate EPS 100 037

  Isolasjonsplate av EPS iht. EN 13163

 • 3. Grunnpuss
  StoLevell Evo

  Mineralsk grunnpuss

  StoLevell FT

  Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 4. Armering
  Sto Armeringsnett Grov

  Alkalibestandig armeringsnett

  Sto Armeringsnett M

  Alkalibestandig armeringsnett

  Sto Armeringsnett AES

  Armeringsnett med beskyttelse mot elektrosmog

 • 5. Mellombelegg
  StoPrep Miral

  Fylt, pigmentert, silikatbasert grunnmaling

  Sto Primer

  Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling

  Sto Primer QS

  Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 6. Sluttbelegg
  StoLotusan® K/MP

  Sluttpuss med Lotus-Effect® Technology

  StoSilco® K/R/MP

  Silikonhartsbasert sluttpuss

  Stolit® K/R/MP

  Organisk sluttpuss

  StoSilco® QS K/R/MP

  Silikonhartsbasert sluttpuss, tidlig filmdannende og fuktsikker

  Stolit® QS K/R/MP

  Organisk sluttpuss, tidlig filmdannende og fuktsikker

  StoSil® K/R/MP

  Silikatbasert sluttpuss

  StoMiral Edelkratzputz

  Tykksjiktet mineralsk sluttpuss iht. EN 998-1

 • 7. Fasadebekledning
  StoColl KM

  Mineralsk, fleksibel klebemørtel for teglfliser, keramiske fliser, natursteinfliser og glassmosaikk

  StoBrick 3000

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick used look

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Porous

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoStone standardsortiment

  Natursteinfliser for Sto sine fasadesystemer

  StoStone komplementærsortiment

  Natursteinfliser for Sto sine fasadesystemer

  StoColl FM-S

  Mineralsk universell fugemørtel for slemmefuging av teglfliser, keramiske fliser, naturstein og glassfliser

  StoBrick Scarred

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Smoothed

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoColl FM-K

  Mineralsk mørtel for fuging av teglfliser og natursteinfliser med fugeskje

  StoBrick Smoothed blended

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Brushed

  Tegl for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Glazed

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

  StoBrick Sanded

  Klinker for Sto sine isolerte fasadesystemer

Produkter

Klebemørtel

Isolasjon

Grunnpuss

Armering

Mellombelegg

Sluttbelegg

Fasadebekledning