StoTherm Resol

Slankt isolert fasadesystem for energieffektiv bygging med maksimal nytteflate

StoTherm Resol
 • 1. Klebemørtel
  Sto Byggklister

  Mineralsk klebemørtel

 • 2. Isolasjon
  Sto-Resol Fasadeplate

  Isolasjonsplate av fenolhartsskum iht. EN 13166

 • 3. Innfesting
  Sto Fasadeplugg II UEZ 8/60

  Isolasjonsinnfesting med europeisk teknisk godkjenning for forsenket eller overflatisk montering

 • 4. Grunnpuss
  StoLevell Novo

  Mineralsk lettmørtel/grunnpuss med polystyren for klebing og armering

 • 5. Armering
  Sto Armeringsnett M

  Alkalibestandig armeringsnett

 • 6. Mellombelegg
  StoPrep Miral

  Fylt, pigmentert, silikatbasert grunnmaling

  Sto Primer

  Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling

  Sto Primer QS

  Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 7. Sluttbelegg
  StoLotusan® K/MP

  Sluttpuss med Lotus-Effect® Technology

  Stolit® QS K/R/MP

  Organisk sluttpuss, tidlig filmdannende og fuktsikker

  StoSilco® K/R/MP

  Silikonhartsbasert sluttpuss

  Stolit® K/R/MP

  Organisk sluttpuss

Produkter

Klebemørtel

Isolasjon

Innfesting

Grunnpuss

Armering

Mellombelegg

Sluttbelegg