StoTherm Mineral

Ubrennbart isolert fasadesystem, spesielt egnet for høyhus og offentlige bygninger

StoTherm Mineral
 • 1. Klebemørtel
  StoLevell FT

  Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker

  Sto Byggklister

  Mineralsk klebemørtel

 • 2. Isolasjon
  Sto Fasadeplate Mineral type 0/D

  Isolasjonsplate av mineralull iht. EN 13162

  Sto Renoveringsboard

  Pussbærende plate av mineralull

  Sto Minerallamell

  Isolasjonsplate av mineralull iht. EN 13162

 • 3. Innfesting
  Sto Fasadeplugg II UEZ 8/60

  Isolasjonsinnfesting med europeisk teknisk godkjenning for forsenket eller overflatisk montering

 • 4. Grunnpuss
  StoLevell FT

  Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker

  StoLevell Evo

  Mineralsk grunnpuss

 • 5. Armering
  Sto Armeringsnett AES

  Armeringsnett med beskyttelse mot elektrosmog

  Sto Armeringsnett Grov

  Alkalibestandig armeringsnett

  Sto Armeringsnett M

  Alkalibestandig armeringsnett

 • 6. Mellombelegg
  StoPrep Miral

  Fylt, pigmentert, silikatbasert grunnmaling

  Sto Primer

  Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling

  Sto Primer QS

  Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker

Produkter

Klebemørtel

Isolasjon

Innfesting

Grunnpuss

Armering

Mellombelegg

Sluttbelegg

Fasadebekledning