StoTherm Mineral

Ubrennbart isolert fasadesystem, spesielt egnet for høyhus og offentlige bygninger

StoTherm Mineral
 • 1. Klebemørtel
  Sto Byggklister

  Mineralsk klebemørtel

  StoLevell Novo

  Mineralsk lettmørtel/grunnpuss med polystyren for klebing og armering

  StoLevell FT

  Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 2. Isolasjon
  Sto Renoveringsboard

  Pussbærende plate av mineralull

  Sto Minerallamell

  Isolasjonsplate av mineralull iht. EN 13162

  Sto Fasadeplate Mineral type 0/D

  Isolasjonsplate av mineralull iht. EN 13162

 • 3. Innfesting
  Sto Fasadeplugg II UEZ 8/60

  Isolasjonsinnfesting med europeisk teknisk godkjenning for forsenket eller overflatisk montering

 • 4. Grunnpuss
  StoLevell Evo

  Mineralsk grunnpuss

  StoLevell FT

  Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker

 • 5. Armering
  Sto Armeringsnett Grov

  Alkalibestandig armeringsnett

  Sto Armeringsnett M

  Alkalibestandig armeringsnett

  Sto Armeringsnett AES

  Armeringsnett med beskyttelse mot elektrosmog

 • 6. Mellombelegg
  StoPrep Miral

  Fylt, pigmentert, silikatbasert grunnmaling

  Sto Primer

  Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling

  Sto Primer QS

  Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker

Produkter

Klebemørtel

Isolasjon

Innfesting

Grunnpuss

Armering

Mellombelegg

Sluttbelegg

Fasadebekledning