Vannanlegg

Beskyttelse for betongkonstruksjoner i kontakt med vann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. For vannanlegg stilles det ulike krav avhengig av om det er innvendige eller utvendige overflater. Vi ser på tilgangen på rent drikkevann som veldig viktig og tilbyr produkter som innehar dokumentasjon på at de tilfredsstiller de høye kravene.

Vi arbeider alltid nær deg som oppdragsgiver for løsninger som gir:

  • Lengre vedlikeholdsintervaller
  • Kortere avstengningstid for arbeid innvendig
  • Ingen driftsopphold ved rehabilitering av byggets utside
  • Enklere arbeidsmoment
  • Minskede transporter og materialforbruk

Utover de tekniske systemløsningene kan vi gi forslag på design. Du er velkommen til å kontakte våre selgere for mer informasjon.

For mer informasjon: