Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Miljøfordeler med impregnering

Miljöfördelar

Reparasjoner av betong er svært dyrt og energikrevende, noe som har stor innvirkning på miljøet. Ved å gjennomføre forebyggende tiltak som impregnering kan disse konsekvensene bli betydelig redusert samtidig som man oppnår betydelige økonomiske fordeler gjennom mindre materialforbruk og reduserte energikostnader.

For mer informasjon:

Miljøpåvirkning - sammenligning mellom impregnering og renovering

Diagram

Over tid er impregnering overlegen renovering sett fra et miljøperspektiv.