Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Rehabilitering og forebygging

Injekteringsbehov

Injisering – ved høye krav til tetthet

Sprekker og hulrom i betongkonstruksjonen må tettes på en korrekt måte. Dette utføres gjennom sprekkinjisering. Det er viktig å tette sprekkene slik at vann og karbondioksid ikke kommer inn til armeringen.


Kartlegging av skaden

Før du velger injisering må ta hensyn til type brudd det er og dens størrelse. Det er også viktig å finne ut årsaken til sprekken og avklare tidligere arbeider. Man bør også ta hensyn til belastningen som skaden må tåle.


To typer av reparasjonsmetoder
Injisering betyr at hele sprekken fylles. Ved forsegling fylles bare den del av sprekken som er nærmest overflaten. Ved høye krav til tetthet, eller når konstruksjonen er utformet for å tåle høye belastninger, bør fuging brukes.

Synlig sprekkbredde Material/metode
0,2-3 mm Epoxi/ polyuretaninjesering
3-10 mm Sementinjisering
> 10 mm Sementmørtel/ polymerforsterket mørtel

For mer informasjon:

Produktmerkinger

Merkinger

Les mer om hva våre produktmerkinger innebærer