Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Rehabilitering og forebygging

Fogning Vis bilde i full størrelse

Fogning med StoSeal D 100

Fuging forhindrer inntrengning av fukt

Fuger utjevner betongens volummessige endringer forårsaket av temperatur-vekslinger. Fugetettingsmaterialet må ha en tilstrekkelig heftevne mot fugens kanter samt kunne ta opp bevegelser i fugen uten at den fugetettende funksjonen går tapt.

For fasader og gulv brukes bunnlist og fugemasse. Ved høyere belastningskrav, for eksempel industri og parkeringshus bør en systemløsning med fugebånd anvendes.

For mer informasjon:

Produktmerkinger

Merkinger

Les mer om hva våre produktmerkinger innebærer