Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Infrastruktur

Parkeringshus

Totalløsning for reparasjon og styrking av p-hus

Vi har utviklet en totalløsning for parkeringsplasser og samlet de ulike metoder som vi anbefaler. Garasjedeler er utsatt for varierende grad av vann, salt og karbondioksid, noe som gjør det viktig å velge riktig utbedringsmateriale, belegg og overflatebeskyttelse.


Les mer under Totalløsning/P-hus.

For mer informasjon:

Effektiv impregnering

Läs mer om våra impregneringsprodukter

Sto var de første til å utvikle en helt ny type ekstra effektiv impregnering, i geleform.