Entreprenør

Nedenfor finner du informasjon som er spesielt relevant for deg som entreprenør

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

StoDesign: Materiell- og fargekonsept

StoDesign: Materiell- og fargekonsept

Fargesystem

Fargesystem

Detaljtegninger

Her finner du tegninger som illustrerer konstruksjonene og viser hvordan du skal løse ulike detaljer ved utføring av arbeid med våre fasadeprodukter.

For mer informasjon:

Produkter og systemer

Produkter og systemer

Les mer om våre ulike produkter og systemer for fasade, betong, gulv, interiør og akustikk samt kullfiberforsterkning.